Всичко около малки вятърни турбини

Вече много са чували и виждали малките вятърни турбини разположени по извън населените места. Какво именно представляват те и какви са ползите, строежа и характеристиките им. Над тези въпроси избрахме да се насочим, като конкретно, образно и обобщено избрахме да представим по съществените неща:

1.            Какво представлява “ветрогенератор“ – това са вятърни генератори, които преобразяват енергията от вятъра в енергия на електрически ток. Това доставя електричество в диапазон от ~220V и до ~380V. Известни са два модела вятърни генератори, които се определят в зависимост от големината и мощността. Те се делят на малки и големи генератори. Малките генератори използват вятър с над 2.5м/сек, а големите над 5м/сек. Малките имат мощност до 20KW, а големите над 80-100KW. Малките работят с кули достигащи височина от 10 м., а големите над 30 м. Големите генератори са включени към електрическата мрежа; а малките се ползват за електрозахранване на локални частни и други малки обекти.

2.            Къде се монтират вятърните турбини – всяка една турбина е свързана с местоположението и зависи от височината на кулата. Местоположението и зависи от силата на вятъра и височината, на която е разположена. За предпочитане са места с постоянни ветрове, вместо такива с периодични или частични. Често за разполагането на вятърни турбини се правят редица проучвания и изследвания, включително и допитване до метеорологичните станции. На височини над 30 м. ветровете са постоянни и силни, а това прави ветровият потенциал двойно по-голям.

3.            Какво се случва с ел. енергията, когато не е изцяло консумирана – това е свързано само с малките ветрогенератори, които обслужват битовата употреба. Те имат малка мощност. Техните генератори и акумулатори осигуряват продължително захранване, дори при отсъствие на вятър. Щом акумулаторите бъдат заредени, то ветрогенератора спира да върти. Електроразпределителното дружество изкупува 100% електрическа енергия създадена от ветрогенератора.

4.            Цени на ветрогенератор – цената се определя от качеството и производството. За най-качествени са смятани произведенията на американския и европейския пазар.

5.            За какво се използва ел.енергията произведена от ветрогенератора – за осветление на обществени места и сгради; за захранване на техники и оборудване; за захранване на поддържащи системи, охладителни и климатични системи; за задвижване на съоръжения за вода, горелки към котли, пречиствателни станции. Меса с отдалечени разположения от централно ел захранване, каквито са хижи в планини, метеорологични станции и други. Електричеството от ветровите турбини служи и за стопански обекти и битови сгради.

6.            Около ветрогенераторите няма сметки за поддръжката им. Те са предвидени да функционират при тежки метеорологични условия. Единствената поддръжка е свързана с гресиране, а тя се прави на три години и в рамките на половин час работа.

7.            За колко време се изплаща ветрогенератор – в зависимост от постигнатото производство на електрическа енергия.