Полза и ефективност от зелените площи и соларните батерии на сгради

Строителството на сгради с екологични цели в силно развитите страни от Западна Европа и САЩ набра все по-голяма популярност, а това даде предпоставки и на множество българи да научат повече около зелените технологии и пестенето на електричество.

Новите техники целят да минимизират разходите по електричество, да създадат електроенергия за дома и бита и да опазят околната среда. Все повече се обръща внимание на зелените покриви, в това число засаждането на градина върху покрива на сгради взе да се превръща в мода и у нас.

Наред с добрата дизайнерска комбинация, покривите от подобен тип носят и други ползи. Подобна зелена градина подобрява баланса от електрическа енергия, а монтираните соларни панели, значително намаляват разхода на сградата.

Създаването и изграждането на подобни зелени градини със соларни батерии на покривите създава и чудесна изолация на покрива, като едновременно с това оформя стабилен слой над покрива на сградата. Ефекта от това е намаляване на поглъщаната топлинна от околната среда. Това е една чудесна възможност за преодоляване на горещините през лятото и загуба на топлина от помещенията през зимата.

Зелените технологии и соларните батерии имат и друга, освен естетическа задача. Тя се свежда до положителен ефект над микроклимата

След редица направени изследвания става ясно, че зелени покриви допринасят да се предотврати натрупване на топлина в пренаселените градски райони. С помощта на екологичните възможности се допринася по естествен начин да бъде заменен бетона с натурална зеленина, а това на свой ред доставя още ползи – намалява разхода на електрическа енергия на цялата сграда и доставя охлаждащи ползи за микроклимата.

За сега идеята и реализацията на подобен тип соларни панели и зелени площи по покривите на сградите има реализирани в развитите страни. Те създават произвеждат 2 мегавата ток.

До 2020 г. се предвижда силно развитие в тази насока, а сградите с реализирани подобни проекти, получават зелени, устойчиви и ниско енергийни ресурси.