Всички публикации от zwonulladm

Полза и ефективност от зелените площи и соларните батерии на сгради

Строителството на сгради с екологични цели в силно развитите страни от Западна Европа и САЩ набра все по-голяма популярност, а това даде предпоставки и на множество българи да научат повече около зелените технологии и пестенето на електричество.

Новите техники целят да минимизират разходите по електричество, да създадат електроенергия за дома и бита и да опазят околната среда. Все повече се обръща внимание на зелените покриви, в това число засаждането на градина върху покрива на сгради взе да се превръща в мода и у нас.

Продължете да четете Полза и ефективност от зелените площи и соларните батерии на сгради

Всичко около малки вятърни турбини

Вече много са чували и виждали малките вятърни турбини разположени по извън населените места. Какво именно представляват те и какви са ползите, строежа и характеристиките им. Над тези въпроси избрахме да се насочим, като конкретно, образно и обобщено избрахме да представим по съществените неща:

1.            Какво представлява “ветрогенератор“ – това са вятърни генератори, които преобразяват енергията от вятъра в енергия на електрически ток. Това доставя електричество в диапазон от ~220V и до ~380V. Известни са два модела вятърни генератори, които се определят в зависимост от големината и мощността. Те се делят на малки и големи генератори. Малките генератори използват вятър с над 2.5м/сек, а големите над 5м/сек. Малките имат мощност до 20KW, а големите над 80-100KW. Малките работят с кули достигащи височина от 10 м., а големите над 30 м. Големите генератори са включени към електрическата мрежа; а малките се ползват за електрозахранване на локални частни и други малки обекти.

Продължете да четете Всичко около малки вятърни турбини